ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

390001 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s

Ebbe a tételbe tartozik:


- a talajnak, talajvíznek szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén vagy máshol pl. mechanikai, kémiai
vagy biológiai módszerrel
- a felszíni víz tisztítása, szennyeződés eltávolítása véletlenül bekövetkezett szennyezés esetén pl. a
szennyező anyagok összegyűjtésével vagy vegyi anyagok felhasználásával
- az olajjal szennyezett föld, felszíni víz, óceán és tenger megtisztítása, beleértve a part mentii vizeket is
- az azbeszt, ólomfesték, és egyéb mérgező anyagok (radon) eltávolítása, megsemmisítése, megkötése vagy
más módon az ártalom csökkentése
- az egyéb speciális szennyeződést csökkentő tevékenység (pl. savas eső utáni kiülepedés figyelése,
ellenőrzése és kárértékelés
- a telephely szennyeződésmentesítése

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a mezőgazdasági kártevőirtás, lásd: 016103
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 382101
- a veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 382201
- a környezeti tanácsadó tevékenység, lásd: 749010
- a kültéri területek, úttestek, járdák tisztítása, locsolása, lásd: 812905