ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

332030 M.n.s. egyéb ipari villamos berendezés üzembe helyezése

Ebbe a tételbe tartozik:


- a 27-es ágazatba tartozó termékek üzembe helyezése, kivéve a 275 alágazatba (háztartási gép) tartozók
- a kapcsolóberendezés és a kapcsolótábla üzembe helyezése
- a relé és ipari vezérlőegység üzembe helyezése
- a primer telep és akkumulátor üzembe helyezése
- a villamos világítóberendezés üzembe helyezése
- a váltakozó áramú és egyenáramú elektromos áramkör kábeleinek és kábelező eszközeinek üzembe
helyezése
- az elektromos szigetelők (izolátorok) beépítése áramfejlesztőkbe
- az elektromos elosztó- és kapcsolóberendezések üzembe helyezése
- az ipari kapacitású elektromos vízmelegítők és ipari tartályok és hasonlók elektromos fűtőszálainak üzembe
helyezése

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a háztartási gépek javítása, lásd: 9522 szakágazat
- a m.n.s. egyéb villamosipari gép, készülék javítása, lásd: 331401
- az elektromos izolátorok beépítése a villamosvezetékekbe, lásd: 432101
- az utak, vasúti pályák stb. megvilágító- és jelzőrendszereienk üzemebe helyezése, lásd: 432105
- a bányák elektromos vezetékeinek illetve berendezéseinek beüzemelése, lásd: 432105