ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

235101 Cementgyártás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a klinker és a vízzel kötő cement gyártása (beleértve a portland-, az alumíniumtartalmú, a kohósalakos, a
szuperfoszfátos cementet is)

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a tűzálló habarcs, beton stb. gyártása, lásd: 232001
- az előre kevert és a szárazon kevert beton és habarcs gyártása, lásd: 236301, 236401
- a cementtermékek gyártása, lásd: 236901
- a fogászati cement gyártása, lásd: 325001