ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

192001 Kőolaj-feldolgozás m.n.s.

Ebbe a tételbe tartozik a cseppfolyós, gáznemű üzemanyagok és egyéb termékek gyártása kőolajból,
bitumentartalmú ásványból vagy ezekből frakcionálással nyert párlatokból. A kőolaj-finomításba a következő
tevékenységek tartoznak: a kőolaj frakcionált desztillációja, normál lepárlása és a krakkolás.

Ebbe a tételbe tartozik:


- a motort hajtó üzemanyagok: benzin, kerozin, gázolaj stb. gyártása
- a fűtőanyag gyártása: könnyű, közepes és nehéz fűtőolaj, a kőolajgázok visszanyerése a kőolaj-finomítás
során (pl. etán, propán, bután stb.)
- a kőolajból és fáradt olajból nyert kenőolajok és -zsírok gyártása
- a petrolkémiai ipar feldolgozóipari célú, illetve az útburkolást szolgáló termékeinek gyártása
- az egyéb termékek gyártása: pl. lakkbenzin, vazelin, paraffin, petrolátumkocsonya
- a kőolajbrikett gyártása
- a bio tüzelőanyagok - például alkohol és benzinpetróleum - összekeverése (gazoholgyártás)

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a földgázkitermelés, lásd: 062001