ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

181401 M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a kötészet, montírozás/kasírozás és a nyomás utáni más kisegítő tevékenységek pl. könyvek, brosúrák,
magazinok, katalógusok stb. kötése, újrakötése és befejező szolgáltatásai, úgymint hajtogatás, vágás és
körülvágás, összeállítás, drótfűzés, cérnafűzés, ragasztókötés, vágás és borítófektetés/-készítés, ragasztás,
kollacionálás, fércelés, aranyozás; spirálozás és műanyag drótfűzés
- a nyomtatott papír és karton kötése és befejező szolgáltatásai, úgymint hajtogatás, domborított nyomás,
átfúrás, lyukasztás, perforálás, domborítás, ragasztás, enyvezés, laminálás
- a CD-ROM-készítés befejező szolgáltatásai
- az ügyfél egyedi igényeihez igazított postázás befejező szolgáltatásai, úgymint boríték elkészítése (címzése)
- az egyéb befejező nyomdai szolgáltatások, mint kivágás, benyomás vagy fólianyomás, Braille-írás másolása
- a reklámfeliratok számítógépvezérelt kivágása öntapadós fóliából
- a méterben kapható fóliából betűk kivágása kézzel vagy vágóplotter segítségével