ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

110102 Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)

Ebbe a tételbe tartozik:


- a pálinka készítése nem saját termelésű alapanyagból

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a pálinka készítése saját termelésű alapanyagból, lásd: 110104
- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 463401 (ha a tevékenység
nagykereskedelem része, illetve 829201 (ha díjazásért vagy szerződéses alapon végzik)
- a pálinka kimérése helyben fogyasztásra, kóstoltatása fesztiválon, lásd: 563007