ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

091001 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a kőolaj- és földgázkitermelés következő szolgáltatása díjazásért vagy szerződéses alapon:
- a kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó feltáró szolgáltatás pl. hagyományos feltárási eljárás, mint
geológiai megfigyelés végzése a leendő lelőhelyeken
- a próbafúrás
- az irányított fúrás és az utánfúrás; ütőfúrás, fúrólyuk-kanalazás; a fúrótorony helyszínen végzett
felállítása, javítása és lebontása; kőolaj- és földgázkút zsaluzásos cementezése; e kutak szivattyúzása;
elszigetelése és bezárása stb.
- a földgáz kitermelés helyszínén végzett cseppfolyósítása és újragázosítása szállítási célokból
- a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett víztelenítési és szivattyúzási szolgáltatás
- a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatban végzett próbafúrás
- a kőolaj- és földgázmezőkön végzett tűzvédelmi szolgáltatás

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a kőolaj- és földgázmezőt üzemeltető által végzett szolgáltatás, lásd: 061001, 062001
- a bányászati munkagépek elkülönült javítása, lásd: 331210
- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és újragázosítása szállítási
célokból, lásd: 522101
- a geológiai, geofizikai és ehhez kapcsolódó talajkutatás és tanácsadás, lásd: 711203