ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

061001 Kőolaj-kitermelés

Ebbe a tételbe tartozik:


- a kőolajkút fúrása
- a nyers kőolaj kitermelése
- a bitumen- vagy olajtartalmú pala, homok kitermelése
- a kőolaj kitermelése olajpalából és olajhomokból
- a kőolaj-kitermelés eljárásai: iszapolás, sómentesítés, víztelenítés, stabilizálás stb.

Nem ebbe a tételbe tartozik:


- a kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatás, lásd: 091001
- a kőolaj- és földgázfeltárás, lásd: 091001
- a kőolaj-feldolgozás, lásd: 192001
- a folyékony kőolajgázok visszanyerése kőolaj-finomítás során, lásd: 192001
- a nyers és feldolgozott kőolaj és származékaik csővezetékes szállítása, lásd: 495001
- a geofizikai kutatás és kartográfiai tevékenység, lásd: 711203 és 711204