FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású

Szakképzettséget nem igénylő, egyszerű vagy idényjellegű mezőgazdasági munkákat végez.

Feladatai:a megbízó útmutatásai szerint a haszonnövények kapálása, gyomlálása, permetezése, kötözése;
termések kézi betakarítása, pl. kukoricatörés, gyümölcs- és zöldségszedés;
az állattenyésztő telepek környezetének tisztán tartása, általános tanyatakarítás végzése;
istállók, termények, földek őrzése.

Jellemző munkakörök:Baromfitelepi segédmunkás
Brojler-telepi segédmunkás
Csordás, gulyás, pásztor
Disznópásztor, kondás
Fűzvesszővágó
Gulyás
Gyógynövénygyűjtő
Juhász
Kaszáló
Kazalozó
Keltető üzemi segédmunkás
Kertészeti kisegítő (napszámos)
Ménes legeltető
Mezőgazdasági napszámos
Mezőgazdasági segédmunkás
Nádarató, kézi
Nádhúzó
Nádkúpoló
Nádszedő
Nádtisztító
Nádvágó
Sertésetető
Sertéstelepi segédmunkás
Szalmabála építő
Szalmabálázó
Szarvasmarha-legeltető

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:5255 Természetvédelmi őr
9310 Egyszerű ipari foglalkozású
9332 Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású