FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

9321 Kubikos

Különböző építkezéseken, út-, vasút- és vízépítéseken földmunkával járó munkaműveleteknél azokat a tevékenységeket látja el, melyeket munkagépekkel nem lehet elvégezni (lapátol, csákányoz, gereblyéz, talicskával elszállítja a földet). Bontási műveleteket is végez.

Feladatai:építkezéseknél a létesítmények helyének előkészítése;
föld csákányozása, lapátolása, gereblyézése, elszállítása talicskával;
segítés a dúcolások, támfalak elkészítésében;
bontásoknál a törmelékek kézi erővel való szállítása, eltakarítása.

Jellemző munkakörök:Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője