FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

9222 Állati erővel vont jármű hajtója

Állattal vontatott járművet, kocsit, szekeret vezet személy- vagy teherszállítás céljából.

Feladatai:teherszállítás céljából lovasszekér hajtása;
szórakozás, sétakocsizás, ünnepélyes felvonulás alkalmával emberek szállítása lovas kocsin, parádés kocsin, fiákeren;
az állat be- és kifogása a kocsi, szekér elé;
a szekér, kocsi hajtása, a befogott állat irányítása.

Jellemző munkakörök:Bérkocsis (lófogatú)
Fiákeres
Kocsis
Konflisfuvaros
Kordélyos
Lófogatú fuvarozó
Lóhajtó
Parádés kocsis
Szekérfuvarozó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:9221 Pedálos vagy kézi hajtású gépek vezetője