FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

9212 Hulladékosztályozó

Osztályozza, azonosítja, válogatja és előkészíti az újrahasznosítható hulladékokat a feldolgozásra.

Feladatai:papír-, üveg-, műanyag-, alumínium-, illetve egyéb újrahasznosítható, újrafelhasználható hulladékok válogatása;
javítható vagy újrafelhasználható bútor és más berendezések, gépek, alkatrészek, elektromos berendezések azonosítása, válogatása;
veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása;
égetéssel megsemmisítendő hulladékok előkészítése;
hulladékkezelő gépek kezelése.

Jellemző munkakörök:Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó
Hulladék megsemmisítő
Hulladékátvevőhely-kezelő
Hulladékgyűjtő
Hulladékosztályozómunkás
Hulladéktelep-kezelő
Hulladékválogató
Szelektív-hulladékgyűjtő
Szemételhelyezési térmester
Szeméttelep-rendező
Szennyvíz és hulladékkezelő
Településihulladék-kezelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:9211 Szemétgyűjtő, utcaseprő