FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője

Vontató erőgéppel működtetett, illetve önjáró célgépeket üzemeltet (vezet, karbantart, adott feladathoz kapcsolódik) a mezőgazdaság, az erdészet és a növényvédelem területén.

Feladatai:vontató erőgépek vezetése, csatlakoztatása a célgéphez, karbantartása, kisebb hibák elhárítása;
mezőgazdasági célgépek üzemeltetése;
talajművelő gép kezelése;
tápanyag-visszapótló gép kezelése;
vető-, ültető- és palántázógép kezelése;
öntözőgép kezelése;
szálastakarmány-betakarító gép kezelése (erőgépre szerelt, erőgépre kapcsolt);
gabonabetakarító gép kezelése;
gumós és kabakos növényeket betakarító gép kezelése,
erdőgazdasági gépek kezelése;
növényvédelmi gépek alkalmazása a haszonnövények betegségekkel és kártevőkkel szemben folyó védelme érdekében;
erőgéphez, gépekhez kapcsolt informatikai, számítástechnikai eszközök kezelése, felügyelete,
az időszakos gépek esetenkénti betárolásának elvégzése.

Jellemző munkakörök:Cséplőgépkezelő
Csíráztató-gépkezelő
Erdei tuskózógép-kezelő
Erdészeti felkészítőgép kezelője
Erdészeti gépész
Erdészeti motorfűrészkezelő
Erdészeti rakodógép kezelője
Erdőgazdasági gépész, gépkezelő
Erdőművelési gépkezelő
Faaprítógép-kezelő
Fakitermelő gépész
Fakitermelő-gép kezelője
Fejő- és tejkezelőgép kezelője
Láncfűrész-kezelő
Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője
Mezőgazdasági kotrógépkezelő
Mezőgazdasági rakodógép kezelő
Nádvágó gépkezelő
Növényvédő gépész
Önjáró betakarítógép kezelője
Szalagfűrészes
Talajjavítási gépkezelő
Talajtisztító gépkezelő
Traktorvezető
Vegyszeres növényvédőgép kezelője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:6111 Szántóföldinövény-termesztő
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő
6122 Baromfitartó és -tenyésztő
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője