FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

8324 Sugármentesítő gép, berendezés kezelője

Az atomerőmű, valamint egyéb területeken a radioaktív anyagok gyakorlati alkalmazása, kutatása során kezeli vagy felügyeli a sugárveszélyes anyagokat és a sugárveszélyes térben elhelyezett gépeket, berendezéseket, a velük kapcsolatos munkafolyamatokat.

Feladatai:a munkahelyi dózisteljesítmény-mérő műszerek működőképességének és a sugárzás intenzitásának ellenőrzése;
a sugárvédelmi előírások betartása és betartatása;
sugárzó anyagokkal különböző orvosi diagnosztikai vizsgálatok vagy ipari mérések (talajnedvességmérés, vastagságmérés, hegesztési varratok minőségének ellenőrzése és egyéb roncsolásmentes anyagvizsgálatok) végzése;
a sugárszennyezetté vált tárgyak lemosása, az oldószer összegyűjtése és a tárgy sugárzásának ismételt ellenőrzése;
nyitott sugárforrások kezelése manipulátorokkal;
a különösen sugárveszélyes helyeken elhelyezett gépek megfigyelése ipari kamerákon és működésük irányítása kezelőpultról;
a radioaktív hulladékok összegyűjtése, izotóptemetőben való elhelyezése és a tárolóhely gépeinek (pl. szellőztető berendezések) üzemeltetése.

Jellemző munkakörök:Dekontamináló
Radioaktívhulladék-kezelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:8321 Energetikai gép kezelője