FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

8311 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)

Technológiai előírásokhoz igazodva, szakmai irányítás mellett, a bányászatban vagy a kőfejtéseken különböző erőforrású, mobil és stacionáris gépet működtet, kezel, üzemeltet, karbantart, kiszolgál és felügyel.

Feladatai:külfejtésű szén-, érc-, ásvány-, kő-, kavics-, homok- és agyagbányák jövesztő, szállító, rakodó- és kiszolgálógépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai feladatok elvégzése;
bányászati fejtő- és réselőgépek, valamint az önjáró (gumikerekes vagy lánctalpas) rakodógépek működtetése;
fronti kitermelőgépek (maróhengeres, marótárcsás kombájnok, széngyaluk, stb.) és a vágathajtásnál alkalmazott vágathajtó gépek, fúró- és ingakocsik üzemeltetése;
lerobbantott kőzetek, ásványok kívánt méretre aprítása, osztályozása és rakodása gépek segítségével;
gépek ellátása üzemanyaggal és más segédanyagokkal;
az üzemeltetés során előforduló meghibásodások észlelése, értékelése, a hiba okának felderítése, döntés az üzemeltetés folytatásáról vagy megszüntetéséről;
a meghibásodások (üzemzavarok) jelentése, az elhárításához szükséges intézkedések megtétele, irányítása, közreműködés a hiba elhárításában;
üzemeltetés, technológiai mozgás, hibaelhárítás és karbantartási feladatok biztonsági-, üzem-, munkaegészségi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi előírásainak ismerete, alkalmazása és betartása.

Jellemző munkakörök:Ásványőrlőgép-kezelő (acélgyártási)
Bányagépész
Bányakotró
Bányaszalag-kezelő
Blokkvágó- és tömbkővágógép-kezelő
Érc előkészítő
Ércdúsító
Ércosztályozó gép kezelője
Ércőrlőkezelő
Érctörő, ásványörlő gép kezelője
Érctörőgép-kezelő gépész
Gépkezelő bányamester (kavicskitermelés)
Kavicskitermelőgép-kezelő
Kőbányász, ásványelőkészítő
Kőbányászati rostakezelő
Külszíni lignit-, homok-, kavicsbányász
Mészkőfejtő
Szénelőkészítő gép kezelője

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3111 Bányászati technikus
7913 Robbantómester
8312 Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)