FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

8144 Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője

Beállítja, kezeli, felügyeli a fa, papírmassza, és más cellulóz tartalmú anyagokat feldolgozó gépeket, berendezéseket.

Feladatai:a válogató berendezés, a mosóberendezés, az előlágyítók, a keverőtartályok, és más cellulózfeldolgozó berendezések figyelése a fa-, a cellulózhulladék, az újrahasznosítható papír és más cellulózanyagok feldolgozásának vezérlése érdekében;
válogató berendezések, fehérítő berendezések, előlágyítók, keverőtartályok, mosók és más cellulózfeldolgozó gépek és berendezések üzemeltetése és figyelése, egy vagy több cellulózfeldolgozási lépés végrehajtása érdekében;
a feldolgozógépek és -berendezések beindításának és leállításának ellenőrzése, a berendezések és gépek műszertábláinak, műszereinek, szintjelzőinek és más műszereknek a figyelése a gépek és berendezések hibáinak észlelése céljából, és annak érdekében, hogy a feldolgozás lépései a specifikációk szerint történjenek;
a műszerek által jelzett adatok és a termelési tesztminták elemzése, a cellulózgyártási folyamat és a berendezések szükség szerinti korrekciója.

Jellemző munkakörök:Cellulóz és papír előlágyító kezelője
Cellulóz- és papírfehérítő segéd
Cellulóz- és papírfinomító kezelője
Cellulóz- és papírőrlő munkás
Cellulózkészítő gép kezelője
Papír- és cellulózgyári munkás

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:7221 Famegmunkáló
8125 Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
8126 Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó