FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

8131 Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője

Beállítja, kiszolgálja, kezeli és felügyeli az üzemanyagokat (benzin, petróleum, gázolaj) kenőanyagokat, olajszármazékokat (paraffin, vazelin, pakura, bitumen) előállító, nem számítógép vezérelte gépi berendezéseket. Beállítja, kezeli és felügyeli a gázgyártó telepek, gázgyűjtő állomások, gázkutak és gázelosztó hálózatok nem számítógép vezérelte gépeit, berendezéseit.

Feladatai:a technológiai előírások és a kezelési utasítás betartása;
a gyártási technológia jól körülhatárolt részfeladatának (beérkező nyersolaj átvétele, regisztráló műszerek leolvasása, ellenőrzése, kőolajadalékok kimérése, lepárlóberendezések kezelése, fáklya kezelése stb.) elvégzése;
a rábízott gépek, berendezések ápolása;
a gyártás során felmerülő kisebb hibák elhárítása;
a gyártási folyamat zavartalanságának biztosítása;
a rábízott berendezések működésének felügyelete, a szükséges beavatkozások (hőmérséklet, nyomás beállítás stb.) elvégzése;
a kőolaj ülepítése tartályokban, a szilárd halmazállapotú szennyeződések eltávolítása;
a kőolaj kezelése emulzióbontó vegyszerekkel;
az olaj és származékai üzemen belül történő szállításának biztosítása a szivattyúk zavartalan működtetésével;
a megtisztított nyersolaj hevítése csőkemencékben;
a folyamatos üzemű lepárlótornyok üzemeltetése;
kőolajpárlatok szétválasztása, elvezetése, lehűtése és tárolása;
a torony tetején gőz formájában távozó benzinpárlatok cseppfolyósítása kondenzátorhűtőkben;
kőolajpárlatok finomítása fizikai és vegyi eljárásokkal (savazás, szappanosítás, adalékok hozzákeverése stb.);
kenőanyagok, kőolajszármazékok és petrolkémiai alapanyagok előállítása;
mesterséges úton létrehozott gáz előállítása rossz minőségű szénből, koksz képződésével;
a tolózárak és szelepek állásának, valamint a bontáshoz szükséges sűrített levegő nyomásának ellenőrzése műszakkezdést vagy munkavégzést megelőzően;
a feldolgozásra váró szén aprítása, tisztítása gépek segítségével;
a kemencék ellátása szénnel és a kellőképpen felhevült, kigázosodott koksz kiürítése, lehűtése, majd oltógödörbe szállítása;
a gáz kalóriaértékének tűréshatárok között tartása;
a kokszot osztályozó berendezések (adagolószalag, törőhenger, vibrátor) kezelése és karbantartása;
a földgázkitermelő kutak technológiai berendezéseinek működtetése;
a gázfogadó állomások műszereinek figyelése és állásukról napló vezetése;
az ütemtervnek megfelelő nyomásviszonyok és a folyamatos gázszolgáltatás biztosítása;
a gázhálózat ellenőrzése és az esetleges gázömlések elhárítása;
munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása.

Jellemző munkakörök:Benzinreformáló-kezelő
Bitumenkeverő
Bitumenmelegítő
Elegykészítő (koksz- és gázgyártó)
Fedélnyitó-kezelő (kokszgyártó)
Folyamatkezelő, kokszüzem
Gázbontókezelő (gázgyári)
Gázfogadóállomás-kezelő, gáznyomás-szabályozó
Gázgyári gázkarburáló
Gázgyári vízgyűjtőkezelő
Gázgyártó, -feldolgozó gép kezelője
Gázkondenzáló, -hűtő
Gázpalacktöltő
Gáztartókezelő
Inertgázkezelő
Kátrányfeldolgozó (naftalin, útikátrány, szurok, töltőolaj)
Kátránytisztító
Kénhűtődob-kezelő
Kénmentesítő-kezelő
Koksz- és gázgyártó
Kokszgyártó gép kezelője
Kokszolókamra-kezelő
Kokszolókemence-felszállócsőkezelő
Kokszolókemence-hőfokmérő
Kőolajderítő-kezelő
Kőolaj-feldolgozó gépkezelő
Kőolaj-feldolgozó, -finomító
Kőolajipari etilező
Kőolajipari savazó, finomító
Nedvesszén-előkészítő
Nyomástartóedény-gépész
Oktángépkezelő
Olajfinomító szűrőmester
Olajipari gépész
Pakura lefejtő
Paraffinfinomító
Szénmosó
Szénszárító
Széntörő-kezelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3154 Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője
8312 Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)