FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

7913 Robbantómester

Speciális felkészültségének megfelelő szakterületen robbantási feladatokat készít elő, tervez és szervez meg, gyakorlatban végrehajt, irányít és ellenőriz.

Feladatai:robbantóanyagok kivételezése, készletezése, biztonságos őrzése, tárolása, szállítása, szállítmány kísérése;
robbantások helyének kijelölése, szakszerű munkavégzés, a balesetek elkerülése érdekében a munka menetének meghatározása;
robbantással összefüggő számvetések elkészítése, résztervek összeállítása, robbantások eredményének ellenőrzése, értékelése, dokumentálása;
mérések végzése a robbantás biztonságos és eredményes végrehajtása érdekében;
a természetes és mesterséges környezet robbantással összefüggő terhelése lehetséges forrásainak és mértékének figyelemmel kísérése, szükség szerint beavatkozás, vagy javaslattétel annak csökkentésére;
a robbantólyukak kifúrásakor a fúrás irányítása, fúrólyukak betöltés előtti ellenőrzése;
a kifúrt lyukakban a gyutacsok és az előírt mennyiségű robbanóanyag elhelyezése, töltése, a gyújtózsinórok vagy villamos vezetékek csatlakoztatása, töltetek élesítése;
a betöltött robbantólyukak fojtása fojtóanyaggal;
robbantási terület felügyelete, a biztonsági előírások betartatása, robbantással összefüggő jelzések leadása.

Jellemző munkakörök:Fúrólyukas robbantó
Fúrómester
Gyutacsvizsgáló
Kőrobbantó
Kútfúrási robbantómester
Lőmester
Robbantóanyagkamra-kezelő
Robbantólyukfúró
Robbantóvájár
Tűzmester

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:8311 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)