FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

7231 Nyomdai előkészítő

Szöveg és képek ellenőrzését, formázását, szedését és elrendezését végzi különféle nyomdai eljárásokhoz és más vizuális adathordozókon való megjelenítésre alkalmas formában.

Feladatai:



grafikus kamerák és egyéb fényképészeti berendezések üzemeltetése kamerakész kópiák filmre, lemezre és digitális kimeneti eszközökre történő másolásához;
számítógépes alkalmazások használata képek, szöveg, szövegtükör és belövés létrehozására nyomtatott és egyéb vizuális adathordozókon való megjelenítés céljából;
lemezkészítő berendezés üzemeltetése képeknek filmről sokszorosító lemezre, digitális kimeneti eszközökre és nyomdagépekre történő másolásához;
számítógépes képernyővel működő berendezések üzemeltetése képolvasás, színelválasztás, színkorrekció, maszkolás, kreatív dizájn, összeállítás, kilövés, retusálás céljából, illetve kópiák filmre másolásához és fényképlemezt, hengert és digitális kimeneti eszközöket alkalmazó egyéb filmkészítési eljárásokhoz;
digitális és vegyi próbanyomás végzése digitális rendszerekről, filmnegatívról és pozitívról;
a kinyomtatott próbanyomatok értékelése, azok minőségének ellenőrzése és korrigálása;
szénfátyolpapír előkészítése és nyomóhengerre helyezése, képek előhívása.

Jellemző munkakörök:



Betűszedő, nyomdai szövegszerkesztő
Blokkszedő, nyomdai
Elekronikus képvágó
Fényszedéstördelő
Fényszedőgép-kezelő
Gépi szedő
Hírdetési grafikus, nyomdai
Kéziratszedő
Kéziszedő
Korrektor (nyomdai)
Levilágító
Linotype-gépszedő
Médiaszerkesztő
Mettőr
Monotype-gépszedő
Monotype-öntőgép kezelője
Montőr
Nyomdai előkészítő
Nyomdai képszerkesztő
Nyomdai kirakó
Nyomdai lemezkészítő
Nyomdai szöveg- és képszerkesztő
Palástgyártó nyomdász
Rámoló (nyomdai)
Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő
Számítógépes tördelő
TELETYPE settergépszedő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:



7232 Nyomdász, nyomdai gépmester