FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

6130 Vegyes profilú gazdálkodó

Farmgazdasági körülmények között megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a szántóföldi és kertészeti (gyümölcs, zöldség, szőlő) növények termelésével, gazdasági állatok tartásával és tenyésztésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat.

Feladatai:a tartandó állatok és a termesztendő növények fajának, fajtájának és mennyiségének meghatározása;
állatok, takarmány, vetőmag, (mű)trágya és a szükséges anyagok és berendezések megvásárlása, földterület és munkagépek bérlése vagy vásárlása;
állatok tartása, tenyésztése;
elsődleges állati termék előállítása (fejéssel, nyírással, stb.);
talaj-előkészítés, ültetvénytelepítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás, öntözés, betakarítás;
a termény tisztítása, szárítása, tárolása;
az állatok, állati termékek vagy a termények értékesítésre történő előkészítése, elszállítása és értékesítése;
a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók tisztán tartása;
gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjtése;
a készletek, bevételek és kiadások nyilvántartása;
az állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályok betartása;
szakhatóságokkal való kapcsolattartás;
üzemi tervek készítése vagy készíttetése.

Jellemző munkakörök:Állat- és növénytermesztő
Aranykalászos gazda
Biogazda
Ezüstkalászos gazda
Ökogazda
Önálló gazda
Őstermelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3131 Mezőgazdasági technikus
6111 Szántóföldinövény-termesztő
6112 Bionövény-termesztő
6113 Zöldségtermesztő
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
6116 Gyógynövénytermesztő
6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és –tenyésztő
6122 Baromfitartó és -tenyésztő
6123 Méhész
6124 Kisállattartó és -tenyésztő
8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője