FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

6122 Baromfitartó és -tenyésztő

Baromfitelepeken – pl. tojótyúk-, kacsa-, liba- és pulykatelepeken – megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a baromfitenyésztéssel, tojás- és hústermeléssel kapcsolatos munkákat.

Feladatai:a tartandó állatok fajtájának és mennyiségének meghatározása;
az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések beszerzése;
állatok tartása, gondozása, takarmányozása, tenyésztése;
az állatok és a termékek értékelésre történő előkészítése, elszállítása és értékesítése;
a gazdasági épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók tisztán tartása;
gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjtése;
a készletek, bevételek és kiadások nyilvántartása;
az állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályok betartása;
a fiatal állatok nem szerinti csoportosítása;
a tojások összegyűjtése, válogatása, jelölése, csomagolása;
keltető üzemeltetése.

Jellemző munkakörök:Állatgondozó (libatelepi)
Baromfigondozó
Baromfitartó és -tenyésztő
Baromfitenyésztő
Bértömő
Csibenevelő
Csirkegondozó
Csirketenyésztő
Csirkeválogató
Kacsagondozó
Kacsatömő
Keltetőgép-kezelő
Keltetőüzemi dolgozó
Libagondozó
Libahizlaló, libatömő
Májliba-tartó
Növendékbaromfi-gondozó
Pulykagondozó
Pulykatenyésztő
Tojásválogató
Törzslúdgondozó
Tyúkgondozó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3131 Mezőgazdasági technikus
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője