FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

A szarvasmarha-, ló-, sertés- és juhtartó és -tenyésztő telepeken – pl. tejtermelő, hizlaló, ivadékvizsgáló, tenyészállat-előállító, csikónevelő telepen – megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi az állattartással és -tenyésztéssel kapcsolatos munkákat.

Feladatai:a tartandó állatok fajtájának és mennyiségének meghatározása;
az állatok, a takarmány és a szükséges berendezések beszerzése;
állatok tartása, gondozása, takarmányozása, tenyésztése;
az állatok vagy a termékek értékesítésre történő előkészítése, szállítása és értékesítése;
gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása, az istállók tisztán tartása;
készletek, bevételek és kiadások nyilvántartása;
gazdálkodáshoz kapcsolódó információkí(pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjtése;
az állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályok betartása;
tehenek, juhok fejése, a kifejt tej kezelése;
szarvasmarhák, lovak, juhok legeltetése;
juhok nyírása;
csikók betanítása;
lovak felszerszámozása, mozgatása.

Jellemző munkakörök:Báránygondozó
Bikagondozó, állattenyésztő
Bikatenyésztő
Borjász
Borjúgondozó
Csikógondozó
Csikós
Ellető kanász
Ellető tehenész
Fejő
Fejőgulyás
Gépi fejő
Hízósertés-gondozó
Istállómester
Juh és kecsketenyésztő
Juhgondozó
Juhnyíró
Juhtartó és -tenyésztő
Juhtenyésztő
Kangondozó
Kecsketenyésző
Kocagondozó
Lóápoló és gondozó
Lótartó és -tenyésztő
Lótenyésztő
Lovász
Malacnevelő
Ménápoló
Ménesgazda
Ménesi kanca-gondozó
Ménesmester
Nagyállattartó
Növendékbika-gondozó
Növendéküsző-gondozó
Sertésgondozó
Sertéshízlaló
Sertésnevelő
Sertéstartó és -tenyésztő
Sertéstelepi gondozó
Sertéstenyésztő
Süldőnevelő
Szarvasmarha-gondozó
Szarvasmarha-körmöző
Szarvasmarhatartó és -tenyésztő
Szarvasmarha-telepi gondozó
Szarvasmarhatenyésztő
Tehenész
Tehenész műszakvezető
Tehenész, tehéngondozó
Tehenészeti állatgondozó
Tejmester
Tejtermelő
Tenyészbika-gondozó
Tenyészkosgondozó
Tinónevelő
Törzsmén-gondozó
Üszőgondozó
Üszőnevelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3131 Mezőgazdasági technikus
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.