FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

6116 Gyógynövénytermesztő

Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a gyógynövények termesztésével, gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos munkákat.

Feladatai:a termesztendő vagy gyűjtendő gyógynövények fajtájának és mennyiségének meghatározása;
szaporítóanyag, (mű)trágya és más szükséges anyagok beszerzése;
gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológiai, jogszabályi) gyűjtése;
talaj-előkészítés, vetés vagy ültetés, növényápolás, növényvédelem, tápanyag-utánpótlás, öntözés, betakarítás, gyűjtés;
a termény tisztítása, osztályozása, szárítása, tárolása;
a termények elszállítása, értékesítése;
a gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása.

Jellemző munkakörök:Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
Gyógynövényismerő és -termelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:6111 Szántóföldinövény-termesztő
6112 Bionövény-termesztő
6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
6130 Vegyes profilú gazdálkodó