FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő

Megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a dísznövények értékesítésre történő előkészítésével, valamint a faiskolai és csemetekerti szaporítóanyagok előállításával, kertekben, parkokban történő kiültetésével, gondozásával kapcsolatos munkákat.

Feladatai:a termesztendő dísznövények fajának, illetve fajtájának és mennyiségének meghatározása;
a szaporítandó erdészeti és kertészeti növények fajának, illetve fajtájának és mennyiségének meghatározása;
szaporítóanyag, (mű)trágya és más szükséges anyagok beszerzése;
gazdálkodáshoz kapcsolódó információk (pl. meteorológiai, jogszabályi) gyűjtése;
érett magvak gyűjtése, válogatása, osztályozása, tárolása;
talaj-előkészítés vagy termesztőközeg-keverés, vetés, dugványozás vagy ültetés, oltás, szemzés, növényápolás, növényvédelem, tápanyag-utánpótlás, öntözés, szedés, kitermelés, növénykiültetés;
az előállított dísznövények, faiskolai és csemetekerti szaporítóanyagok osztályozása, kötegelése, csomagolása, tárolása;
a parkok és kertek növényeinek gondozása, fenntartása;
az előállított dísznövények, faiskolai és csemetekerti szaporítóanyagok elszállítása, értékesítése;
gazdasági épületek, gépek és berendezések karbantartása.

Jellemző munkakörök:Csemeteápoló
Csemetegondozó
Csemetekertész
Csemetekerti erdőművelő
Csemeteművelő
Csemeteültető erdőművelő
Csemeteválogató
Díszfaiskolai kertész
Dísznövény- és virágtermesztő
Dísznövény- és zöldségtermesztő
Dísznövénykertész
Dísznövénykertész és parképítő
Dísznövényszaporító
Erdészeti csemeteápoló
Erdészeti mag- és csemetegondozó
Erdészeti mag- és csemetenevelő
Erdészeti szaporítóanyag-nevelő
Facsemete válogató
Facsemete-ápoló
Facsemete-gondozó
Faiskolai és csemetekerti kertész
Faiskolai kertész
Faiskolai lerakatvezető
Faiskolai metsző, szemző
Faiskolai munkás
Faiskolai szaporítóanyag-előállító
Faiskolai termesztő
Gyümölcsoltvány előállító
Kertépítő és -fenntartó
Kertépítő kertész
Kertépítő munkás
Kertgondnok
Növényházi dísznövénytermesztő
Park- és kertépítő, -gondozó
Parkápoló
Parképítő
Parkfenntartó
Parkkarbantartó
Parkkezelő
Parkosító
Parkrendező
Szabadföldi dísznövénytermesztő
Sziklakertépítő
Szőlőoltvány-előkészítő, -szedő, -osztályozó
Üvegházidísznövény-termesztő
Virágkertész
Virágtermesztő
Virágzöld termelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3132 Erdő- és természetvédelmi technikus
6111 Szántóföldinövény-termesztő
6116 Gyógynövénytermesztő
6130 Vegyes profilú gazdálkodó