FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

5256 Közterület-felügyelő

Felügyeli a közterületek rendeltetésszerű használatát; közreműködik a közterületeken a rend, a tisztaság, a természeti környezet, a közrend és a közbiztonság érdekében; együttműködik az állami, társadalmi szervezetekkel és társhatóságokkal.

Feladatai:a közterületek rendeltetésszerű használatának felügyelete;
a közterületen különböző tevékenységet végzők (pl. árusok, plakátragasztók, portréfestők, zenészek stb.) engedélyének ellenőrzése;
szabálytalanság esetén hatósági intézkedések megtétele, a szabálysértő figyelmeztetése, bírságolása, feljelentése, jelentéskészítés;
dokumentumok készítése (kép, hang, videó, rajz, jegyzőkönyv);
az állampolgár figyelmének felhívása a szabálysértés megszüntetésére (figyelmeztetés);
helyszíni bírság kiszabása;
szabálysértési eljárás kezdeményezése, feljelentés;
közreműködés a közrendvédelmi feladatok ellátásában;
a közterületek tisztaságának védelme;
a környezetvédelmi előírások (pl. veszélyes hulladékok elhelyezésével kapcsolatos szabályok) betartatása;
a köztisztasági szabályok megsértőinek szankcionálása;
együttműködés a társhatóságokkal és társadalmi szervezetekkel;
együttműködés a bírói és ügyészi szervekkel;
az állat-egészségügyi előírások (pl. ebzárlat) betartatása, ebrendészeti feladatok ellátása;
az épített és természeti környezet (műemlékvédelem, szobrok, parkok, védett fák stb.) védelme.

Jellemző munkakörök:Közterület-felügyelő
Polgárőr
Zöldterületi ellenőr

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3655 Nyomozó
5251 Rendőr
5254 Vagyonőr, testőr
9238 Parkolóőr