FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

5253 Büntetés-végrehajtási őr

Büntetés-végrehajtási intézetekben (intézményekben) felügyeli és fenntartja a belső rendet, végrehajtja az intézet napirendjéből adódó, a hatáskörébe tartozó feladatokat.

Feladatai:a büntetés-végrehajtási intézet, intézmény őrzése és védelme;
a fogva tartottak őrzése, felügyelete és ellenőrzése;
a fogva tartottak napirend szerinti tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése;
a fogva tartottak szállítása, kísérése és előállítása, valamint az ezekkel kapcsolatos biztonsági feladatok ellátása;
a szabadidős és a sportprogramok, valamint a munkavégzés felügyelete;
közreműködés a rehabilitációs programok megvalósításában.

Jellemző munkakörök:Biztonsági felügyelő, büntetés végrehajtásban
Börtönfelügyelő
Börtönőr
Büntetés-végrehajtási felügyelő
Fegyőr
Fogdaőr (büntetés végrehajtás)
Javítóintézeti felügyelő
Kísérő őr (büntetés végrehajtás)
Körletfelügyelő (büntetés végrehajtás)
Motozónő (büntetés végrehajtás)
Rabfelügyelő
Rabkísérő
Rabőr

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:5251 Rendőr