FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

5222 Segédápoló, műtőssegéd

Segíti az orvosokat és az ápolókat a betegek ellátásában, az intézmények általános és speciális műtőiben, valamint központi műtőegységeiben előkészíti a műtétek során használt technikai eszközöket, berendezéseket, irányítás mellett működteti azokat, továbbá elvégzi a betegszállítási és fertőtlenítési feladatokat.

Feladatai:a betegek megfigyelése, életjelenségek észlelése, veszélyhelyzetek felismerése, szükség esetén elsősegélynyújtás, a szabad légutak biztosítása, eszköz nélküli komplex reanimáció végzése;
a betegek hely és helyzetváltoztatásának segítése, fektetése, emelése, tartása, szállítása, segítségnyújtás a mozgást segítő eszközök használatában, öltözésben, vetkőzésben;
a betegek előkészítése vizsgálatokhoz, illetve a műtétekhez, szükség esetén testtömeg, testmagasság és arányok mérése, a műtéti terület szőrtelenítése, a gipszkötés eltávolítása;
a betegek szállítása a kezelés helyére vagy a műtőbe, majd vissza a kórterembe vagy az intenzív betegellátó osztályra;
a műtő előkészítése, a napi és heti műtőtakarítások elvégzése, műtét után a műszerek, a műtőhelyiségek és azok berendezéseinek fertőtlenítése;
a műtétek során használatos technikai berendezések és eszközök (pl. műtőasztal, műszerelőasztalok, szívóberendezés) előkészítése, működőképességük ellenőrzése;
kisebb anyagszállítások a műtő és a kórház között, steril eszközök, gyógyszerek, vegyszerek átvétele;
a műtét alatt a team utasításainak végrehajtása (pl. műtőlámpa állítása, gyűjtőzsák cseréje);
a szennyes, a szemét és a veszélyes (fertőző) hulladék kezelése (tárolás, szállítás, átadás);
emberi tetemek boncolása, a tetemek kórtani, anatómiai, egészségügyi, orvostani vizsgálatokra való előkészítése, szövetminták vétele, adminisztráció vezetése.

Jellemző munkakörök:Betegszállító
Boncmester
Fertőtlenítő (egészségügyi)
Kisegítő ápoló
Kórházi fürdősegéd

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3311 Ápoló, szakápoló