FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4226 Lakossági kérdező, összeíró

A lakosság körében és a szervezeten belül különböző feladatokhoz kapcsolódóan, és különböző témákban kérdéseket tesz fel a megkérdezetteknek, adatokat gyűjt, a válaszokat feljegyzi, majd a kapott utasítások szerint feldolgozza, vagy továbbítja a megbízók részére.

Feladatai:felkészülés a beszélgetésekre;
a kapcsolat felvétele a válaszadókkal telefonon vagy személyesen;
a válaszadóknak a beszélgetés, felmérés céljának elmagyarázása;
a kérdőívek és felmérések felépítésének, szerkezetének, tartalmának ismerése;
a válaszok bejegyzése papíron, vagy a számítógépes felmérési rendszerek segítségével közvetlenül számítógépes adatbázisba;
a válaszokban tapasztalható ellentmondások, következetlenségek felismerése és kiszűrése;
ügyféligények gyűjtése, elemzése, továbbítása;
beszámolás a megbízóknak a felmérések közben tapasztaltakról;
közreműködés a felmérés során keletkezett adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában.

Jellemző munkakörök:Kérdezőbiztos
Közvéleménykutató (kérdező)
KSH összeíró
Összeíró
Statisztikai összeíró
Számlálóbiztos
Telefonos kérdező
Telefonos piackutató
Vasúti forgalomszámláló

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:4114 Adatrögzítő, kódoló
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top