FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató

Személyesen, írásban telefonon, vagy elektronikus kommunikációs csatornákon (on-line) érkező hívásokat, megkereséseket fogad, kezdeményez; eligazodást szolgáló vagy figyelemfelhívó információkat, tájékoztatást ad, rendszerint közvetlen kapcsolatban van az ügyféllel, illetve azokkal a szervezetekkel, melyek működésével kapcsolatban tájékoztatást ad.

Feladatai:ügyfelek telefonhívásainak, egyéb kommunikációs csatornán (e-mail, sms stb.) érkező üzeneteinek fogadása;
ügyféligényeknek megfelelően hívás, megkeresés továbbítása;
híváskezdeményezés;
tájékoztatás termékekről, szolgáltatásról, közérdekű információkról személyesen, írásban, telefonon vagy on-line módon;
az ügyféligények meghatározása, az igényeknek megfelelően adatok, információk számítógépes, vagy egyéb rendszerben történő megkeresése vagy rögzítése;
az ügyfél igényeinek megfelelő útbaigazítás, tájékoztatás, segítségnyújtás, probléma kezelése;
időpont, helyszín, vagy személyekkel való találkozás egyeztetése;
ügyfelek tájékoztatása, tanácsadás, segítségnyújtás személyek, helyszínek, információk elérhetőségében, szükség esetén idegen nyelven is;
ügyfelek számára tájékoztató anyagok, brosúrák és egyéb dokumentációk megküldésének regisztrálása;
iratok, kartonok, ívek, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása dokumentumkezelő rendszer alkalmazásával;
a szervezet működéséhez kapcsolódó listák, jegyzékek vezetése, kezelése;
korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése, különös tekintettel a telefonon és on-line történő ügyfélkapcsolatokra.

Jellemző munkakörök:Utastájékoztató
Ügyfél-tájékoztató

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3622 Kereskedelmi ügyintéző
4221 Utazásszervező, tanácsadó
4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója