FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4136 Iratkezelő, irattáros

Levelezések, kartonok, számlák, nyugták, és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattározását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.

Feladatai:az anyagok válogatása vagy osztályozása utasítás (pl. tartalom, rendeltetés, felhasználói kritériumok, illetve idő, ábécérend vagy sorszám) szerint;
a dokumentumok rendezése fiókokban, szekrényekben és tárolódobozokban;
a kért anyagok előkeresése;
az irattárban tárolt és az irattárból kiadott anyagok nyilvántartása;
dokumentumok fénymásolása, szkennelése, továbbítása.

Jellemző munkakörök:Archívumkezelő
Archívumkezelő (lapkiadói)
Dokumentációs előadó
Rajztáros
Tervtáros

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:4112 Általános irodai adminisztrátor
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
4133 Könyvtári, levéltári nyilvántartó