FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4134 Humánpolitikai adminisztrátor

Személyzeti információkra (pl. munkaviszony létesítésére, -fenntartására, -megszüntetésére, teljesítményértékelésre, képesítésre) vonatkozóan adminisztratív feladatokat lát el.

Feladatai:a betöltetlen álláshelyek meghirdetése munkaerő-közvetítő szervezetnél, vagy újságokban;
a munkaszerződések elkészítése, azok munkakörváltozáskori felülvizsgálata, módosítása;
a ki- és belépőkről napi létszámnyilvántartás vezetése;
bérbesorolással kapcsolatos feladatok elvégzése, a munkahelyi kollektív szerződésnek a munkaüggyel és anyagi érdekeltséggel összefüggő fejezeteinek előkészítése;
kigyűjtések készítése megadott szempontok alapján, nyilvántartások vezetése, és statisztikák készítése;
különféle tájékoztatókból információk gyűjtése a szakmai továbbképzési lehetőségekről, a dolgozók folyamatos tájékoztatása a tanfolyamokról, és jelentkezés esetén az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs munkálatok elvégzése;
szoros kapcsolattartás az egyes szakterületekkel a bérszámfejtőkön, a számviteli és pénzügyi kollégákon keresztül;
a korábbi munkahelyekre, fizetésekre, teljesítményértékelésekre, képesítésre és az alkalmazottak kivett, illetve összegyűlt szabadnapjaira vonatkozó információk naprakészen tartása;
nyilvántartás vezetése az újonnan felvett munkavállalókról, a nyilvántartások hiánytalanságának ellenőrzése;
az állásba való jelentkezések és előléptetési kérelmek feldolgozása és a jelentkezők tájékoztatása az eredményről;
a felvételi kritériumokra és feltételekre vonatkozó megkeresések fogadása, és válaszadás azokra;
állásra való jelentkezések továbbítása, a szabad állások és pályázatok meghirdetése;
kézi és számítógépes irattári- és nyilvántartási rendszerek vezetése és naprakészen tartása, továbbá a személyzeti tevékenységre vonatkozó jelentések és dokumentumok összeállítása

Jellemző munkakörök:Beléptetési ügyintéző (munkaügyi)
Emberierőforrás-ügyintéző
Humánerőforrás-asszisztens
Humánerőforrás-ügyintéző
Humánerőgazdálkodási ügyintéző
Humánpolitikai ügyintéző
Munkaügyi előadó
Munkaügyi nyilvántartó
Munkaügyi ügyintéző
Személyi nyilvántartó
Személyiadat nyilvántartó
Személyzeti adminisztrátor
Tagnyilvántartó
Tanuló nyilvántartó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző
4122 Bérelszámoló