FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4133 Könyvtári, levéltári nyilvántartó

Könyvtári, levéltári anyagokat tart nyilván és kezel a könyvtári, levéltári állomány-nyilvántartás, állománygondozás területén; gyűjti, őrzi és raktározza a levéltári anyagokat és egyéb iratokat.

Feladatai:állománygyarapítási adatok, könyvek, dokumentumok kikölcsönzésének, visszavételének nyilvántartása, különféle iratok és más nyilvántartások osztályozása és rendszerezett tárolása, szakmai és egyéb anyagok technikai előállítása, egyéb kapcsolódó irodai munkák elvégzése;
iktatás, postázás, irattározás, az irattár gondozása;
levéltári és irattári rendezés végzése (alapszintű, középszintű, darab szintű és ellenőrző rendezés);
közreműködés leltározásban, iratselejtezésben és selejtezési jegyzőkönyv összeállításában;
levéltári raktári és irattári jegyzék készítése;
irattári és ügyviteli segédletek vezetése;
könyvtári kölcsönzéskor a kiadás, a visszavételezés, a visszaszállítás dokumentálása;
központi irattározás esetén az iratok leltárba vétele, iktatószámmal való ellátása.

Jellemző munkakörök:Filmarchivátor
Könyvtári állománykezelő
Könyvtári dokumentátor
Könyvtári nyilvántartó
Levéltári gyűjteménykezelő
Levéltári iratkezelő és irattáros
Levéltári ügykezelő
Rádiós dokumentátor

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3717 Kulturális intézményi szaktechnikus
4136 Iratkezelő, irattáros