FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

Az áruk vasúti, közúti, légi és vízi szállítását nyilvántartja, koordinálja, intézi és lebonyolítja, nyomon követi az áru útját.

Feladatai:a szállítói, szállítmányozói adatbázis kialakítása;
az elvégzendő szállítási, szállítmányozási feladatok meghatározása;
az áru továbbítására legalkalmasabb fuvarozási mód és szállítási technika kiválasztása;
útvonalterv készítése, szükség szerinti módosítása;
egyeztetés a megrendelővel az áru elhelyezéséről, átvételének körülményeiről;
a fuvar előkészítése, rakodási terv készítése;
vámkezelések és egyéb hatósági kezelések végeztetése;
a szükséges engedélyek ellenőrzése, a hiányzók beszerzése;
biztosítások kötése;
tájékozódás az áru különleges kezelési igényéről, a fuvarhoz szükséges különleges kellékek biztosítása;
a vezénylő, a gépkocsivezető, a fuvaros utasítása, tájékoztatása a fuvar részleteiről, a szabályokról;
a fuvar lebonyolításának folyamatos felügyelete, a megrendelő és a szállító folyamatos tájékoztatása;
ügyviteli adminisztrációs munka elvégzése, hivatalos levelezés;
nyilvántartások, adatbázisok vezetése, kezelése, karbantartása, biztonsági mentése, archiválása;
irodatechnikai, számítástechnikai és multimédiás eszközök kezelése;
a vasúti irányítás végzése a vasúti rendszer valamely részében vagy övezetében, és minderről megfelelő nyilvántartás vezetése;
a közúti szállítással kapcsolatos operatív tevékenységek (pl. a járművek és járművezetők beosztása és munkaideje, a járművek be- és kirakodása és a tranzitáruk tárolása) összehangolása, és tevékenységükről nyilvántartás vezetése;
a légi személy- és teherszállítással kapcsolatos operatív szempontok (pl. utaslisták és rakományjegyzékek) összehangolása, és tevékenységükről nyilvántartás vezetése.

Jellemző munkakörök:Árufuvarozói ügyintéző
Fuvarozási ügyintéző
Gépjármű diszpécser
Gépjármű-előadó
Gépjárműforgalmi koordinátor
Szállítási adminisztrátor
Szállítmányozási adminisztrátor
Szállítmányozási ügyintéző
Taxidiszpécser

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3622 Kereskedelmi ügyintéző
3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
4136 Iratkezelő, irattáros