FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

Nyilvántartást vezet az előállított árukról és az átvett, lemért, kiadott, leszállított vagy készletre vett alapanyagokról, segéd-, üzem- és fütőanyagok, tartalékalkatrészek, gyártóeszközök mennyiségi és értékváltozásairól.

Feladatai:az anyagok részletes mennyiségi és értékbeni nyilvántartása;
nyilvántartások könyvviteli szabályok szerinti vezetése;
anyagnyilvántartások, analitikák csoportosítása és összesítése;
analitikus anyaggyűjtők kiállítása és feladása;
adatszolgáltatás a számviteli rendszer és a vezetés számára;
számlák és forgalmi kimutatások egyeztetése;
raktári készlet figyelemmel kísérése;
anyagnyilvántartó számítástechnikai eszközök használata;
közreműködés a leltározásban;
bizonylatok kiállítása.

Jellemző munkakörök:Állóeszköz nyilvántartó
Anyagátvevő, nyilvántartó
Anyagbeérkeztető
Anyagbevételező
Anyagelszámoltató adminisztrátor
Anyag-eszköznyilvántartó (SAP)
Anyaggazdálkodási nyilvántartó
Anyagnyilvántartó
Anyagszámadó
Anyagtételező
Áruátvevő
Árufogadó
Cikkszámgazda (alkatrésznyilvántartó)
Eszköznyilvántartó
Fogyóeszköz nyilvántartó
Jelmeztáros
Készletnyilvántartó
Közműnyilvántartó
Méregraktár kezelő (ipari)
Raktári adminisztrátor
Sportszertáros
Szertáros
Tárgyieszköz-nyilvántartó
Vagyonnyilvántartó
Vasúti leltározó, nyilvántartó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló
4121 Könyvelő (analitikus)
4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
4136 Iratkezelő, irattáros
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top