FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4121 Könyvelő (analitikus)

Könyvviteli feladatokat lát el, számítási, adatbeviteli és ellenőrzési feladatokat végez a számviteli nyilvántartásokhoz felhasznált elsődleges pénzügyi adatok összegyűjtése érdekében.

Feladatai:analitikus könyvelés (anyagkönyvelés, termelés és értékesítés könyvelése, tárgyieszköz-nyilvántartás) előkészítése, kontírozás, analitikus számla és napló vezetése, időszak végén feladások (összesítések) készítése;
ellenőrző és összesítő kimutatások készítése, havi zárási feladatok előkészítése, zárótételek kontírozása, könyvelése;
részvétel az eredménykimutatás és a mérleg elkészítésében;
bizonylati renddel kapcsolatos feladatok végzése;
az adatok, a könyvelés és a dokumentumok ellenőrzése a bevitt adatok megfelelősége, matematikai pontossága és megfelelő kódolása szempontjából;
számviteli szoftverrel rendelkező számítógépeken információk rögzítése, tárolása és elemzése;
készpénzbevételekkel, kiadásokkal, kötelezettségekkel és követelésekkel, nyereséggel és veszteséggel kapcsolatos statisztikai, pénzügyi, számviteli vagy könyvvizsgálati jelentések és táblázatok összeállítása.

Jellemző munkakörök:Analitikus könyvelő
Analitikus nyilvántartó
Anyagkönyvelő
Banki könyvelő
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2513 Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
3614 Számviteli ügyintéző
4122 Bérelszámoló
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó