FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4114 Adatrögzítő, kódoló

Számokat és egyéb adatokat visz be elektronikus berendezésekbe feldolgozás és továbbítás céljából.

Feladatai:forrásanyagokból szám formátumú és egyéb adatok bevitele számítógépes formátumok kezelésére képes tároló- és feldolgozó eszközökre;
szükség esetén az adatok javítása;
kódolóberendezések segítségével tranzakciós dokumentumok kódolása és tranzakciók végzése;
információk kódolása és információk kódok szerinti osztályozása adatfeldolgozási célból.

Jellemző munkakörök:Adatrögzítő
Adatrögzítő adminisztrátor
Gépi kódoló
Kártyalyukasztó kezelő
Lyukkártyakezelő
Pénzintézeti adatrögzítő
Számítógépes adatrögzítő
Számítógépkód-rögzítő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:4113 Gépíró, szövegszerkesztő
4226 Lakossági kérdező, összeíró