FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4113 Gépíró, szövegszerkesztő

Írógép, személyi számítógép vagy egyéb szövegszerkesztő berendezés segítségével szövegeket gépel, szerkeszt és nyomtat, illetve gyorsírással szóbeli vagy írásos szövegeket jegyez le.

Feladatai:írásos anyagokat gépel le piszkozatokból, javított szövegekből, hangfelvételekről vagy gyorsírásos szövegből, számítógép, szövegszerkesztő vagy írógép segítségével;
az elkészült munka ellenőrzése helyesírás, nyelvtan, írásjelek és formázás szempontjából;
utasításokat követve a legépelendő anyagok összegyűjtése és elrendezése;
az elkészült dokumentumok iktatása és tárolása számítógépes merevlemezen vagy lemezen, számítógépes iktatórendszer vezetése a dokumentumok tárolása, visszakeresése vagy módosítása céljából;
feljegyzések készítése diktálás után vagy egyéb módon gyorsírással;
beszéd, környezeti zajok és dalok leírása filmekhez és televíziós programokhoz;
gyorsírással és hangrögzítő berendezéssel rögzített információk leírása és másolása.

Jellemző munkakörök:Beszédíró gyorsíró
Gépíróasszisztens
Gyorsíró
Idegen nyelvi gépíró
Jegyzőkönyvvezető gépíró
Számítógépes szövegszerkesztő

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:4111 Titkár(nő)
4112 Általános irodai adminisztrátor
4114 Adatrögzítő, kódoló