FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

4111 Titkár(nő)

Ellátja a munkahelyi vezetés szakmai tevékenységével kapcsolatos, valamint a vezető, illetve a személyi asszisztens irányítása mellett működő iroda, titkárság adminisztratív, dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendőit, biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását.

Feladatai:különféle külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratok, levelek, egyéb dokumentumok készítése, szerkesztése, sokszorosítása;
számítógépes adatbeviteli feladatok végzése;
jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, tárolása;
döntés-előkészítő háttéranyagok összeállítása, szerkesztése, továbbítása;
adminisztratív segítségnyújtás a vezetőnek, munkatársaknak, ügyfeleknek számítógépes programcsomagok (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő) használatával;
napi posta kezelése, irányítása, ellenőrzése;
hatáskörébe tartozó szakmai ügyekben ügyintézés és levelezés folytatása;
adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
kapcsolattartás munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
ügyfél- és sajtókapcsolatok ápolása, ügyfélmegkeresések kiszolgálása;
költségvetés készítésében való részvétel;
belső információs iratok, dokumentumok (pl. jelentés, beszámoló, tájékoztató, feljegyzés, emlékeztető, körlevél stb.) készítése a feladatok állásáról, további teendőkről;
irodai készletgazdálkodási és reprezentációs feladatok ellátása;
titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása (pl. házipénztár kezelése; útiköltség-elszámolás stb.).

Jellemző munkakörök:Iskolatitkár
Óvodatitkár
Szerkesztőségi titkár
Színházi titkár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3641 Személyi asszisztens
4112 Általános irodai adminisztrátor
4113 Gépíró, szövegszerkesztő