FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3722 Fitnesz- és rekreációs program irányítója

Vezeti, irányítja és oktatja a csapatokat és egyéneket szabadidős, fitnesz-, rekreációs és hasonló tevékenységek végzésére.

Feladatai:feltárja az egyéni és kollektív rekreációs igényeket;
helyes testtartás, mozgás, táplálkozás alkalmazása;
aktív kikapcsolódást célzó programok szervezése és vezetése;
szabadidős, fitnesz- és rekreációs teékenysége szervezése, vezetése, oktatása, egyéni vagy kollektív edzések vezetése;
szabadidős, sport- vagy fitnesztevékenységek figyelése biztonsági szempontok szerint, szükség esetén segítségnyújtás vagy elsősegély nyújtása;
az ügyfelek képességeinek és erőnlétének értékelése és figyelése, mozgásformák ajánlása;
testmozgások, valamint fitneszrutinokban és szabadidős tevékenységekben használt koncepciók és készségek bemutatása és tanítása;
útmutatás adása a berendezések használatához;
biztonsági eljárások és előírások ismertetése és betartatása.

Jellemző munkakörök:Aerobic oktató
Búvároktató
Fitness-wellness asszisztens
Fitnesz edző
Fitnesz oktató
Golfoktató
Harcművészet oktató
Könnyűbúvár oktató
Úszásoktató
Vízisíoktató

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2717 Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
3721 Sportoló