FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3656 Végrehajtó, adósságbehajtó

Lejárt tartozások, fedezetlen csekkek által keletkezett adósságok, valamint jogerős bírósági határozaton alapuló követelések behajtását végzi.

Feladatai:lenyomozza és megtalálja az adósokat;
az adóssal szemben végrehajtási cselekmény foganatosítása, munkabér letiltása, ingóságok lefoglalása, -zár alá vétele, a türelmi idő elteltével azok elszállíttatása;
gazdasági szervezettel szembeni végrehajtási cselekmény foganatosítása;
a lefoglalt ingóság kereskedelmi forgalomban vagy árverésen való értékesítése, az árverés szervezése, hirdetményi közzététele és lebonyolítása;
ingóságon kívül pénzbeni követelés, illetve ingatlan lefoglalása és értékesítése;
meghatározott cselekmény teljesítésére (pl. gyermek kiadására, lakás kiürítésére) vonatkozó bírósági határozat végrehajtására felszólítás küldése.

Jellemző munkakörök:Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő
3642 Jogi asszisztens
3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző