FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3655 Nyomozó

Hatósági nyomozási tevékenységet folytat, az elkövetett bűntényekkel kapcsolatos tények és körülmények kivizsgálását végzi, nehezen megszerezhető vagy rejtett információkat gyűjt.

Feladatai:a tevékenységére vonatkozó jogszabályok, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályok, valamint a speciális szakmai és etikai szabályok alkalmazása;
megbízókkal, jogi személyekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás;
nyomozási terv készítése;
adatok, információk gyűjtése;
nyomozási tevékenység végzése;
jogsértés észlelésekor büntető, szabálysértési és közigazgatási eljárás kezdeményezése;
tevékenységének dokumentálása;
a tudomására jutott adatok, információk összegzése, rögzítése, elemzése, értékelése;
technikai eszközökkel rögzített adatok, információk archiválása, további felhasználásra alkalmassá tétele;
a tevékenységére kötelezően előírt okmányok, nyilvántartások vezetése;
írásos beszámoló készítése a megbízó számára a feladatok elvégzéséről;
felvilágosítás/tájékoztatás kérése/adása;
jogszabályi keretek között kép- és hangfelvétel készítése;
igazolás, másolat, kivonat kérése különböző nyilvántartásokból;
személyes adatok rögzítése, kezelése, törlése;
személyek meghallgatása, megfigyelése és arról feljegyzés készítése;
céginformáció készítése;
a megtörtént tények, események és azok körülményeinek felderítése, rögzítése;
helyszínek megtekintése, arról helyszínrajz, helyszínvázlat készítése, helyszíni adatgyűjtés;
személyleírás, tárgyleírás készítése;
értékelések, elemzések készítése, eljuttatása a megbízóhoz.

Jellemző munkakörök:Adónyomozó
Biztosítási nyomozó
Bűnügyi nyomozó
Gazdasági nyomozó
Ügyészségi nyomozó
Vám- és pénzügyőrnyomozó
Vám-nyomozó

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3651 Vám- és pénzügyőr
5251 Rendőr
5254 Vagyonőr, testőr
5256 Közterület-felügyelő