FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

Az állampolgárok és más szervek, szervezetek építésügyi, működési, közlekedési, gazdasági, illetve egyéb tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyeket kiadja, valamint az engedélyek kiadásában közreműködik.

Feladatai:hatósági ellenőrzés végzése;
szükség szerint hivatalból hatósági eljárás lefolytatása;
a tényállás tisztázása;
illeték megállapítása;
határozattervezet elkészítése;
határozat meghozatala;
határozat jogerőre emelése;
jogorvoslati eljárás lefolytatása, a döntésnek megfelelő intézkedés foganatosítása;
végrehajtási eljárás lefolytatása;
a határozatban foglaltak megvalósításának ellenőrzése;
szakvélemény és állásfoglalás kiadása;
adatok igazolása és közlése;
adatszolgáltatás végzése szóban és írásban;
tájékoztatás adása;
egyeztetés, bírálat, átadás, véleményezés;
közreműködés más hatósági és bírósági eljárásokban.

Jellemző munkakörök:Földtulajdon nyilvántartó
Hatósági nyilvántartó (földhivatali)
Hatóságiengedély-ügyi előadó
Járműhatósági engedélyezési előadó
Népesség-nyilvántartó ügyintéző
Okmányirodai tisztviselő
Okmányirodai ügyintéző
Útlevél ügyintéző

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3651 Vám- és pénzügyőr
3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top