FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző

A társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos jogszabályokban, utasításokban meghatározott igazgatási és egyéb adminisztrációs feladatokat lát el.

Feladatai:a társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos alapeljárás és jogorvoslati eljárás lefolytatása;
hatósági és bírósági eljárásokban való közreműködés;
jogszabályoknak megfelelő határozattervezetek elkészítése, a megfelelő indoklások feltüntetése, a kiadói utasítás feltüntetése, ezt követően az ügyirat revizorhoz való továbbítása;
társadalom- és nyugdíjbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás és adatszolgáltatás szóban és írásban;
az illetékesség, a hatáskör és a képviseleti jogosultság vizsgálata az egyes ügyek esetében;
a kérelem, a dokumentum formai és tartalmi követelményeinek vizsgálata;
hiánypótlásra, illetékfizetésre való felszólítás, idézés kiküldése;
szakhatóságok, szakértők, társhatóságok és egyéb szervek megkeresése;
saját hatáskörben határozat módosítása, javítása, kiegészítése, visszavonása;
adatok igazolása, adatok közlése, adatok szolgáltatása;
az ügyiratok érkeztetése, az iktatás és az előzményezés helyességének ellenőrzése, az ügyiratok iktatása, a beérkezett válaszok, levelek, igazolások ügyiratba történő azonnali beszerelése, a szükséges intézkedések megtétele;
az ügyiratok folyamatos figyelemmel kísérése, határidőzése, a határidő leteltekor a szükséges intézkedések megtétele, az adatszolgáltatás sürgetése;
megbeszélések, értekezletek, rendezvények szervezése;
döntések írásba foglalása, döntések, vezetői utasítások nyilvántartása.

Jellemző munkakörök:Nyugdíj-ügyintéző
Szociális juttatási ügyintéző
Társadalombiztosítási ügyintéző, hatósági

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3511 Szociális segítő
3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző
3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
4122 Bérelszámoló