FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3651 Vám- és pénzügyőr

Ellenőrzi a vám-, adó- és jövedéki jogszabályok betartását, vámellenőrzést, jövedéki ellenőrzést végez, kiszabja és beszedi a vámtartozást és egyéb közterheket, biztosítja a pénzügyi és gazdasági rend védelmét (bűnmegelőzési, felderítési és bűnüldöző tevékenységet folytat).

Feladatai:az államhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom ellenőrzése, vámtartozás és egyéb közterhek kiszabása és beszedése;
a vámjogszabályokban meghatározott ellenőrzési és utólagos ellenőrzési, valamint a feltételtől függő vámkedvezmények elbírálásához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása;
az árunyilatkozatok adatainak vám és statisztikai célú ellenőrzése, javíttatása, nyilvántartása, összesítése és feldolgozása;
ellenőrző vizsgálat végzése közlekedési eszközökön (pl. légijárműveken), a szállítójárművek rakományának számbavétele során a szállítmány fajtájának, minőségének, anyagának stb. vizsgálata, a járművek és a személyek okmányainak ellenőrzése, a harmadik országból érkező postai és egyéb küldemények vizsgálata;
termékek, termények, áruk azonosságának, adózási szempontból történő besorolásának, minőségének és egyéb jogszabály által meghatározott követelményeknek a vizsgálata, illetve a vizsgálat megtörténtének ellenőrzése;
illegális okmányváltoztatások, be nem jelentett áruk, nyugta- és számlaadási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén jegyzőkönyv felvétele, a vámeljárás alá nem vont áruk lefoglalása, eljárás indítása és bírság kiszabása;
a jövedéki tevékenységek engedélyezése, ellenőrzése, jogsértések esetén jogkövetkezmények alkalmazása;
pénzügyi bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, a helyszín és a bizonyítékok biztosítása, valamint a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság értesítése, nyomozati és szabálysértési eljárás lefolytatása;
vám-, deviza-, adó- és jövedéki szabálysértések megelőzése, felderítése és elbírálása; vám és jövedéki adó mellett a vámmal együtt felmerülő általános forgalmi adó beszedése, a környezetvédelmi termékdíj beszedése iránti intézkedés;
határátkelőhelyek üzemeltetése, fenntartásukra és fejlesztésükre vonatkozó feladatok végrehajtása;
közreműködés idegenrendészeti feladatok ellátásában;
külföldi vámigazgatásokkal és nemzetközi vámszervekkel munkakapcsolat alapján felmerülő vámszakmai és adóügyi feladatok ellátása;
adatszolgáltatási, adatkezelési tevékenység, hatósági igazolások kiadása, nyilvántartás vezetése, rendszeres és eseti jelentések készítése.

Jellemző munkakörök:Jövedéki előadó (VPOP)
Jövedéki ügyintéző (VPOP)
Jövedékiadó-ellenőr (VPOP)
Pénzügyőr
Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó
Pénzügyőr jövedéki szakelőadó
Pénzügyőr rendészeti szakelőadó
Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó
Pénzügyőr vám szakelőadó
Termékdíj ügyintéző
Vám- és jövedéki ügyintéző
Vám- és jövedékigazgatási szervező
Vámellenőr
Vámkezelő
Vámnyilatkozat-felelős
Vámnyilatkozat-szövegező
Vámőr
Vámszakmai előadó (VPOP)
Vámtiszt
Vámügyi asszisztens (VPOP)

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
3655 Nyomozó
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.
Go to Top