FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3641 Személyi asszisztens

A szervezeti egység vezetőjének, vezetésének kommunikációs, ügyviteli és dokumentációs tevékenységét végzi, a vezető munkájához személyi támogatást ad; szervezi és koordinálja a vezetés külső és belső kapcsolatait.

Feladatai:a vezető közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok előállítása, szerkesztése, sokszorosítása;
írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése (pl. beszámolók, jegyzőkönyvek, előterjesztések, megállapodások, jelentések stb.) megszerkesztése;
iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a vezető tevékenységéhez kapcsolódóan;
a vezetői megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése; a kapcsolatok koordinálása;
kapcsolattartás a vezető külső partnereivel, valamint a szervezet belső munkatársaival, más egységek vezetőivel;
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása (pl. költségvetések előkészítésében való segédkezés, szerződések, megbízások, beszerzési megrendelések előkészítése);
a vezető személyközi kommunikációjához kapcsolódó reprezentációs feladatok ellátása;
korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése;
ügyfélkezelés, ügyfél-tájékoztatás, ügyfélkapcsolatok ápolása;
egyéb, a vezetői munkához szükséges asszisztensi, személyi titkári feladatok elvégzése (utazásszervezés, PR, ügyfélkapcsolat stb.);
beszámolás a vezetőnek.

Jellemző munkakörök:Gazdálkodási menedzserasszisztens
Igazgatói asszisztens
Menedzserasszisztens
Projektmenedzser-asszisztens
Személyi titkár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő
3642 Jogi asszisztens
4111 Titkár(nő)