FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3632 Marketing- és pr-ügyintéző

A szervezet marketingtevékenységét szervezi, koordinálja, közreműködik a szervezetről kialakított kép formálásában, segíti a reklám-, marketing- és PR-tevékenységet szervező munkáját.

Feladatai:közreműködés az információs programok tervezésében, szervezésében és lebonyolításában, a közvélemény befolyásolása a vállalattal, illetve annak termékeivel, szolgáltatásaival szembeni kedvező kép kialakításában;
részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában;
részvétel kiadványok, reklámanyagok tervezésében, készítésében, illetve ezekre vonatkozóan megbízások adása;
kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezésének, a rendezvények forgatókönyvének, hálótervének és háttéranyagai elkészítésének segítése;
részvétel a szervezet kommunikációs filozófiájának, arculatának kidolgozásában és megvalósításában.

Jellemző munkakörök:Marketing- és reklámügyintéző
Propaganda előadó
Propagandaszervező
Reklám és propaganda-ügyintéző
Reklám ügyintéző

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező