FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő

Ingatlanok és különféle javak értékelésével, a biztosítással fedezett károk felmérésével foglalkozik, és ehhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységet végez.

Feladatai:vagyontárgyak vagy ingatlanok megtekintése, azok állapotának, méretének és szerkezetének értékelése;
vagyontárgyak vagy ingatlanok értékére vonatkozó információk beszerzése;
nyersanyagok, ingatlanok, ipari berendezések, személyi és háztartási ingóságok, műalkotások, drágakövek és egyéb tárgyak minőségének, értékének megállapítása;
ingó és ingatlan vagyontárgyak értékcsökkenésének megállapítása;
a biztosítással fedezett veszteségek vagy károk mértékének és a biztosítótársaságok, illetve a biztosítási felelősséget vállaló személyek felelősségének felmérése;
a bekövetkezett kár felmérése, az addigi amortizáció értékének megállapítása, és a kár értékének pénzben való kifejezése;
a veszteség jellegének, mennyiségének és értékének megállapítása;
az ügyfelek tájékoztatása az egyes kárrendezési módokról, azok jellemzőiről;
a megbízó vagy a károsult tájékoztatása a döntésről;
a kárrendezés folyamatának figyelemmel kísérése a káresemény bekövetkeztétől a kifizetésig;
jelentés készítése az értékfelmérésről, feltüntetve az értékbecslés módszerét és a figyelembe vett tényezőket;
az ingatlanok és az ingóságok piacának, az azokon kialakult trendeknek a figyelemmel kísérése;
szakkatalógusok tanulmányozása.

Jellemző munkakörök:Árverésvezető
Árverező
Becsüs, árverező
Biztosítási kárfelmérő
Bútor- és szőnyegbecsüs
Ékszerbecsüs, -árverező
Értékbecslő asszisztens
Értékbecsüs (ékszerkereskedelemben)
Felsőruházaticikk-becsüs, -árverező
Festménybecsüs
Forgalmiérték megállapító
Ingatlanbecsüs
Ingatlanérték-becslő
Ingósági szakértő
Kárszakértő
Kézizálog kölcsönző
Műszaki becsüs, árverező
Műtárgybecsüs

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3621 Biztosítási ügynök, ügyintéző
3622 Kereskedelmi ügyintéző
3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló
3633 Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző
3656 Végrehajtó, adósságbehajtó
4213 Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző