FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3615 Statisztikai ügyintéző

Statisztikus irányításával vagy önállóan különböző információforrásokra támaszkodva megszerzi, gyűjti, csoportosítja, rendszerbe foglalja, feldolgozza, statisztikai módszerek segítségével dokumentálja, bemutatja az információkat, adatokat.

Feladatai:a statisztikai adatgyűjtés céljának értelmezése;
a lehetséges adatforrások azonosítása;
a statisztikai adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének megtervezése;
az adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához, elemzéséhez kapcsolatos nyilvántartások, keretek kialakítása;
a statisztikai adatok gyűjtésével, feldolgozásával, elemzésével kapcsolatos költségek megtervezése;
statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, csoportosítása, rendszerbe foglalása;
statisztikai adatok feldolgozása;
statisztikai számítások végzése;
a statisztikai számítások, eredmények dokumentálása;
táblázatok, grafikonok készítése a munkához, a közléshez, a döntések előkészítéséhez;
nyilvántartások vezetése;
adatbázisok kezelése, biztonsági mentése, az anyagok archiválása;
a nyilvántartások, kimutatások, jelentések, elemzések karbantartása;
más területek (számviteli, pénzügyi, beruházási, üzemeltetési, raktározási, stb.) statisztikai számításainak tervezésében és elvégzésében való közreműködés.

Jellemző munkakörök:Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző
Statisztikai asszisztens
Statisztikai előadó
Statisztikai és gazdasági ügyintéző

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2625 Statisztikus
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor