FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3514 Jelnyelvi tolmács

A beszéd útján zajló információcserében akadályozott siket, valamint a súlyos fokban nagyothalló emberek és a halló világ közötti kommunikáció segítése a manuális és vizuális kifejezési eszközök alkalmazásával.

Feladatai:tolmácsolás jelesített magyar nyelvről magyar jelnyelvre, és annak visszafordítása;
írásos anyagok fordítása magyar jelnyelvre;
siketek írásainak fordítása magyar jelnyelvre;
szóbeli vagy írásos közléseket jelnyelvre fordítása;
halló személy(ek) számára jelnyelvi közlés hangos beszédre tolmácsolása;
az írásos szövegek értelmezése hallássérült személy(ek) számára;
szimultán tolmácsolás végzése;
konszekutív tolmácsolás biztosítása;
bilingvális tolmácsolás végzése.

Jellemző munkakörök:Jeltolmács
Siketek tolmácsa

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2312 Szociális munkás és tanácsadó
2627 Nyelvész, fordító, tolmács