FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3513 Szociális gondozó, szakgondozó

Szociális munkás irányítása mellett segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.

Feladatai:az ügyfél életvitelének felmérése, önellátási képességének megfigyelése;
az ügyfelek pszichés és egészségügyi problémáinak felmérése;
tájékoztatás az elérhető szolgáltatásokról és annak anyagi vonzatáról;
pszichoedukálás (a szolgáltatást igénybevevő saját betegséggel kapcsolatos képzése);
információk nyújtása a szociális és egészségügyi prevencióhoz;
tanácsadás a hozzátartozóknak;
az egyéni szükségletekből adódó személyes célok meghatározása;
egyénre szabott gondozási és ápolási terv készítése;
a napi étel- és italfogyasztás, az alvás mennyiségének nyomon követése;
más szolgáltatók közreműködésének megszervezése (pl: otthoni ápolószolgálat, támogató szolgálat, fodrász stb.);
együttműködés a szolgáltatást igénybevevő hozzátartozóival és természetes támogatóival;
fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a gondozott környezetének tisztántartása, esetenként háztartási munka végzése;
hajléktalan személyek, csoportok felkutatása, elhelyezkedésének, mozgásterének, mentális, fizikai és egészségi állapotának felmérése;
kapcsolatfelvétel az utcán élő egyes csoportokkal, azok életmódjának és szociológiai jellemzőinek megismerése, a jövőbeni együttműködés előkészítése;
tanácsadás, problémamegoldás, szükség esetén a krízisállapot kezelése, azonnali intézkedések megtétele;
dologi segítségnyújtás, fizikai és mentális alapszükséglet-kielégítő segítségnyújtás megszervezése (pl. tömeges étkeztetés, ruhaosztás, orvos helyszínre történő kihívása stb.).

Jellemző munkakörök:Családi napközis koordinátor, szakgondozó
Dédiszitter
Fogyatékosok gondozója
Gerontológiai gondozó
Hajléktalanellátó szociális gondozó
Kórházi szociális gondozó
Krízisautó ügyeletes szociális munkás
Lakótelepi szociális munkás
Légzésgondozó
Mentálhigiénés foglalkoztató
Nappali és intézményi gondozó
Nővér szociális otthonban
Pszichiátriai gondozó
Romaközösség-fejlesztő asszisztens
Szenvedélybeteg-gondozó
Szociális ellátó
Szociális és mentálhigiénés munkatárs
Szociális intézmény utcai munkatársa
Szociális szakasszisztens
Utcai gondozó
Utcai szociális munkás

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2225 Védőnő
2312 Szociális munkás és tanácsadó
2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
3311 Ápoló, szakápoló
3511 Szociális segítő
5223 Házi gondozó